STANGUELLINI BIALBERO LM59

 
GMC26 RTR staguellini 140 EURO
GMC26/1 KIT PREPEINT KIT STA 65 EURO
GMC26/2 KIT BRUT BRUT STA 60 EURO 
13ème
220 Tours - 2970.473 Km
Meilleur tour
5'26''800
 
 
123.77 km/h