RALLYE DES ROSES/ ANTIIBES 1972

 
GMC 410 CG RTR 135 EURO
GMC 40/1 KIT PREPEINT BLANC 60 EURO
GMC 40/2 KIT BRUT 55 EURO