Aston  Martin DB2/4 drophead

 

1962/63 Targa Florio, Andrew Wray Roberts,1954 Aston Martin DB2/4 3.0-Litre Drophead Coupé Chassis no. LML/839 Engine no. VB6J/340 


GMC26

RTR ASTON DB2/4 135 EURO

GMC26/1

KIT PREPEINT  ASTON 65 EURO

GMC26/2

KIT BRUT ASTON 60 EURO

GMC26/3

RTR VERSION CIVIL ASTON 135 EURO