STANGUELLINI BIALBERO LM59

 
GMC26 RTR staguellini 140 EURO
GMC26/1 KIT PREPEINT KIT STA 55  au lieu 65 euro
GMC26/2 KIT BRUT BRUT STA 50 au lieu 60 EURO
  
13ème
220 Tours - 2970.473 Km
Meilleur tour
5'26''800
 
 
123.77 km/h