DINO MONTAGNA 


TARGA FLORIO 1970
Chassis résine inclus

     
GMC21 RTR MONTAGNA 135 euro
GMC21/1 KIT PREPEINT MONTAGNA 74 euro
 
GMC21/2 KIT BRUT MONTAGNA 68euro